Cấp 10 nghìn lọ thuốc Remdesivir trị COVID-19 cho các bệnh viện tại TPHCM

Ngày 8/8, Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ 10 nghìn lọ Remdesivir điều trị COVID-19  cho các bệnh viện tại TPHCM.