Phòng khám đa khoa Hồng Cường bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 4 tháng

SKTD - Phòng khám đa khoa Hồng Cường (TP. HCM) bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 04 tháng. Đồng thời, bị xử phạt số tiền lên đến 101 triệu đồng vì dính hàng loạt sai phạm.