Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương TPHCM bị kỷ luật liên quan thu chi tài chính

Lâm Ngọc

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế TP.HCM đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Chiến – giám đốc Bệnh viện Trưng Vương TPHCM bằng hình thức khiển trách, do vi phạm trách nhiệm người đứng đầu về thu chi tài chính.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, ông Lê Thanh Chiến đã vi phạm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đơn vị đối với những khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra số 15 ngày 7.10.2020 của Thanh tra TP về thu, chi tài chính tại Khoa Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương.

Với việc này, ông Chiến đã vi phạm quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và Đảng bộ Bệnh viện Trưng Vương.

Trước đó, vào cuối năm 2020, Thanh tra TP.HCM đã kết luận tại Khoa Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương xảy ra nhiều sai phạm trong việc hành nghề và thu chi tài chính từ năm 2012-2018. Trong khoảng thời gian này, có 11 bác sĩ ở khoa bỏng Bệnh viện Trưng Vương thực hiện 3.010 ca phẫu thuật, song tại thời điểm phẫu thuật lại không có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngoài ra, nơi đây còn sai phạm trong thực hiện thu chi tài chính từ năm 2012-2018. Giai đoạn này, Khoa Bỏng – Tạo hình Thẩm mỹ thu từ hoạt động thẩm mỹ và các hoạt động khám, chữa bệnh bỏng là hơn 71 tỉ đồng. Lợi dụng các trường hợp bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ có sử dụng vật liệu nhân tạo, các bác sĩ mua vật liệu nhân tạo trực tiếp từ các công ty và “ăn” tiền chênh lệch giá. Kết luận thanh tra chỉ ra, trong 12/14 bác sĩ tham gia thủ thuật, phẫu thuật, có 6 bác sĩ đã thu lợi trái pháp luật với số tiền gần 4 tỉ đồng. 

Trần Gia